Objekti

Realizētie objekti pēdējo trīs gadu laikā.


Būvobjekta nosaukums Vieta Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
2018
ŪKT izbūve, "Ūdensainiecības pakalpojumu attīstība Stendē,II kārta Stende izbūves stadija
Jaunu kanalizācija tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā. Roja izbūves stadija
ŪKT būvdarbi. Objekts: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dundagā; projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta" ietvaros Dundaga izbūves stadija
Objekts: Ūdensvada pieslēguma atjaunošana Ziru ciema ūdenstornim, Ziru pag., Ventspils nov. Ziras izbūves stadija
Aukstā un karstā ūdens skaitītāju montāža. Objekts: "Ausekļi", Laucienes pag., Talsu nov. Lauciena izbūves stadija
Ventilācijas izbūve. Objekts: Laucienes kultūras nams, Laucienes pag., Talsu nov. Lauciena izbūves stadija
Siltumsūkņa montāža, AVK sistēmas montāža. Objekts: Lopu kūts, Madlienas pag., Ogres nov. Madliena izbūves stadija
Inženiertīklu (ŪKT, LKT) izbūve. Objekts: Jaunmārupes parka pārbūve, Jaunmārupe, Mārupes nov. Jaunmārupe izbūves stadija
Lietus notekūdeņu kanalizācijas ŪKT-K2 izbūve. Objekts: Babītes vidusskolas pārbūve, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads. K2 87,36 m. Pinķi 02/18
Apkures sistēmas remonts Objekts: Ražošanas ēkā, Dumpīšu iela 3, Stende Stende 05/18
Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un gāzes montāža. Objekts: "Organiskās sintēzes institūts", Aizkraukles iela 21, Rīga Rīga 03/18
Ārējo ŪKT un iekšējo ŪK izbūve objektā: "Dupurkalna brīvdabas estrādes pārbūve", Blaumaņa iela 15, Valdemārpils. Ū1 131m, , K1 56m. Valdemārpils 08/18
Apkures katla nomaiņa. Objekts: "Dzīvoklis Nr.7," Stūrīši 24, Laidzes pagasts, Talsu novads Laidze 03/18
Apkures sistēmas izbūve. Objekts: Lielā iela 34, Tukums Tukums 04/18
Apkures sistēmas pārbūve. Objekts: "Vimbas", Rojas pag., Rojas novads Roja 02/18
Automātiskās ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas izbūves darbi. Objekts: "Daudzfunkcionālais komplekss "Z-TOWER", Daugavgrīvas ielā 9, Raņķa dambī 30, Rīga. Rīga 04/18
Urbuma ierīkošana objektā: " Liellopu kūts, Jaunarāji", Rojas pagasts, Rojas novads Roja 02/18
ŪKT izbūve , Cēres iela 85, Rīga . Ū1 178, K1 166 m. Rīga 11/18
UK stāvvadu nomaiņas darbi mājā 1905.gada ielā 1, Talsi Talsi 12/18
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada Ū2 izbūve. Objekts: "SIA STIGA RM noliktavas būve", Meistaru iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads. Ū2 120m. Kuldīga 07/18
Ceļa izbūve 1. kārta objektā " Paparžu iela, Jaunmārupe, Mārupes novads" Mārupe 05/18
Būvprojekta izstrāde iekšējo un ārējo ŪKT, LKT tīklu izbūvei objektam " Golfa treniņlaukuma nojume", Jūrmala Jūrmala 08/18
ŪKT tīklu izbūve objektā : Celmu iela 12, Celmu iela 14, Celmu iela 16, Celmu iela 18, Celmu iela 23, Celmu iela 25, Jaunmārupe. Jaunmārupe 11/18
ŪKT pieslēguma izbūve objektā: Dāliju iela 19B, Rīga. Ū1 80m, K1 80m. Rīga 07/18
Tehniskā projekta izstrāde- ventilācijas sistēma objektam: " Laucienes pagasta, Talsu novada, Kultūras nams" Lauciena 10/18
Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana dzīvojamās mājās Vārves pag., Ventspils novads. Vārve 06/18
Gaujienas ūdensrezervuāra rekonstrukcija. Objekts: "Ūdenstornis", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads Gaujiena 06/18
Apkures katla uzstādīšana. Objekts: "BLPJC Varavīksne", Rude, Rojas novads Rude 10/18
Ventilācijas sistēmas remonts. Objekts: "Rojas vidusskolas ēdnīca", Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads Roja 06/18
Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana dzīvojamajās mājas. Objekts: Užavas pag., Ventspils nov. Užava 07/18
Dziļurbuma izbūve ar debetu 2-3l/s, urbuma sūkņu akas izbūve, ārējo  un iekšējo UKT izbūve objektā: Slaucamo govju ferma "Jaunlauki", Madlienas pag., Ogres novads. Ū1, S3 641m, K1 47m, K3 16m. Madliena  
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Objekts: Granīta iela 12, Rīga. ŪKT 40m. Rīga 08/18
Ugunsdzēsēju depo ēkas un FAD centrālās caurlaides ēkas apkures sistēmu nomaiņa. Objekts: "SIA Ventamonjaks serviss, Dzintaru iela 66, Ventspils". Ventspils 09/18
Ūdenspatēriņa skaitītāju uzstādīšana, Ruģēna iela 4, Talsi Talsi 08/18
Kondicioniera uzstādīšana Ezeru laukums 2, Talsi Talsi 08/18
UKT ārējie tīkli, iekšējie ŪK, apkure, ventilācija,spiedkanalizācijas izbūve. Slaucamo govju kūts būvniecība, "Kalnpaipuži", Ķoņu pag., Naukšēnu nov. Ū1, Ū3 233 m, T3 35m,  K1 13m, K3 29 m, T11, T12 153 m, , N1  11m, N2, N3, SPK 169 m. Naukšēni 09/18
Apkures katla un siltumtrases nomaiņa objektā:"Daudzdzīvokļu māju "Šalkas" un "Mežrozes" siltumapgādes uzlabošana, Rude, Rojas novads" Rude 10/18
Veikt maģistrālā aukstā ūdensvada nomaiņu pagrabā daudzdzīvokļu mājā A.Pumpura iela 2, Talsi Talsi 10/18
Veikt iekšējās un ārējās K1 kanalizācijas sistēmas nomaiņu mājā Raiņa iela 12, Talsi Talsi 10/18
Bruģa seguma demontāža un atjaunošana objektā: Granīta iela 12, Rīga Rīga 10/18
Apliecinājuma kartes izstrāde objektā: Ūdensvada pieslēguma atjaunošana Ziru ciema ūdenstornim, Ziru pag., Ventspils nov. Ziras 10/18
Biroja ēkas apkures katla nomaiņa Lielā ielā 20, Talsi Talsi 10/18
Veikt iekšējās un ārējās K1 kanalizācijas sistēmas nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Darba iela 15, Talsi, Talsu nov. Talsi 10/18
Apkures katls Centrometal 200kW ar piegādi daudzdzīvokļu dzīvojamā māja "Vītoli", Ances pag., Ventspils nov. Ance 10/18
Izstrādāt būvprojektu ūdens sagatavošanas sistēmai Vārvē, Ventspils novadā Vārve 11/18
Horizontālā ūdensvada nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā. Objekts: "Dālderi", Ances pag., Ventspils nov. Ance 11/18
Apkures katla uzstādīšana un apkures sistēmas izbūve. Objekts: Dzīvoklis Nr.6, Brīvības iela 24A, Talsi, Talsu nov. Talsi 12/18
2017
Apkures katla uzstādīšana- Liepnieku iela 11, Brocēni, Brocēni novads Brocēni 01/17
Ārējo ŪKT tīklu, lietusūdens kanalizācijas, drenāžas sistēmas  un ugunsdzēsības sistēmas izbūve- " SIA Stiga RM ražošanas cehs, Meistaru iela 1, Kudīga, Kuldīgas novads". Ū1 15m, K1 40m, K2 225 m. Kuldīga 07/17
Veikt drenāžas sistēmas izbūvi- Smago automašīnu garāžas pārbūve ar palīgtelpām, Zvārdes iela 6, Saldus, Saldus novads. DR 210 m. Saldus 02/17
Veikt laukumu izbūves darbus- " Laukumi konteineru izvietošanai NBS GS Aviācijas bāze " NBS Aviācijas bāze", " Jaunvēveri", Rembates pag., Ķeguma novads. Ķegums 06/17
Lietus drenāžas izbūve, ceļa izbūvē robežsargu laukumam objektā: NBS GS Aviācijas bāze " Jaunvēveri", Rembates pagasts, Ķeguma novads. Ū1 40 m, K2 91m. Rembate 03/17
ŪKT tīklu izbūve- Klīnikas renovācija, Ganību dambis 4, Rīga. Ū1 18,50 m, K1 138 m. Rīga 03/17
ŪKT tīklu izbūve-Āgenkalna iela 25, Rīga. U1 26m, K1 26m. Rīga 03/17
Veikt apkures sistēmas, ventilācijas, Ū1,T3,K1,K2 izbūvi- SIA Zvejnieksaimniecības Irbe " Zivju pārstrādes cehs Nr.2" , Ostas iela 3, Roja. Ū1, T3 84m, K1 52m, K2 40 m. Roja 07/17
Iekšējā ūdensvada izbūves darbi "Kūpināšanas ceha rekonstrukcija"- Selgas iela 1L, Roja, Rojas novads. Ū1, T3, T4 235m, Ū1, T3, T4 sadzīves 25m, U1 ievada mezgls 93 m. Roja 04/17
Ūdensapgādes, drenāžas sistēmas, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves darbus " Jaunmārupes stadiona pārbūve"- Īvju iela 8, Mazcenu aleja 35, Mārupe, Jaunmārupe, Mārupes novads. Ū1  359 m,  K1 116 m, SPK1 180m, K2 811 m, DT 1 206 m. Mārupe 07/17
Būvprojekta izstrāde apkures sistēmas pārbūvei SIA " Ventamonjaks serviss" administrācijas ēkā un trīs siltumpunktu modernizācija- Dzintaru iela 66, Ventspils Ventspils 06/17
Ū1  dn 50, 100 m sistēmas izbūve "Ražošanas teritorija”, Celtnieku iela 31, Talsi. Talsi 05/17
ŪK sistēmas izbūve, Rojas pludmale Roja 05/17
Urbuma izveide "Lībiešu tautas nams, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads" Mazirbe 05/17
Gaujienas udensrezervuāru grodaku remonts Gaujiena 05/17
LKT sistēmas 115 m izbūve, Lielā iela 39, Jaunpagasts, Virbu pag. Jaunpagasts 06/17
Būvuzraudzība Pūpoli, Abavas pag., Talsu novads Abava 10/17
Lietusūdens sistēmas izbūve, Priežu iela, Roja Roja 06/17
Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandava Kandava 09/17
Asfalta un bruģa atjaunošana saskaņā ar tāmi Nr. 26-06/2017, Priežu ielā, Roja Roja 07/17
Dziļurbuma izbūve ar ūdens debetu 3 l/s, urbuma sūkņu akas izbūve, UKT sistēmas, drenāžas, dzelzsbetona aku izbūve kūtī, iekšējo ŪKTtīklu izbūve, vēdināšanas sistēmas izbūve. Slaucamo govju kūts, divu starpkrātuvju, piecu barības tvertņu, divu vertikālo piena tvertņu, trīs skābbarības bedru un divu vircas krātuvju būvniecība " Dzintari", Saldus pagasts, Saldus . Ū1 567m, T3, T4,T5 92m, K1 70m, K3 120m, K2  244 m. Saldus 10/17
Membrānas ieklāšana ūdensrezervuārs, objektā: " Avotiņi", Kolka, Dundagas novads Kolka 11/17
Šķidrmēslu un slaukšanas iekārtu mazgāšanas ūdeņu aku savienojums un pārsūknēšanas spiedvads uz šķērskanāliem. Objekts: Ferma "Dzintari", Saldus pagasts, Saldus novads Saldus 08/17
Būvuzraudzība objektam: Kandavas K.Mīlenbaha vsk bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu.  2 un 3 stāva vīriešu WC vienkāršotā atjaunošana Kandava 11/17
Santehnikas, vēdināšanas sistēmas izbūve - Privātmāja -birojs, "Lagzdas", Ģibuļu pagasts, Talsu novads Ģibuļi 09/17
Lauksaimniecības noliktavas būvniecību, "Purgaļi", Lādzere, Vandzenes pag., veic būvuzraudzības darbi. Vandzene 12/17
Mērniecības pakalpojumi un asfalta seguma nojaukšana-atjaunošana, objektā: Privātmāja, Līves iela 10A, Rīga Rīga 09/17
Veikt ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūves darbus.   Objekts: Brīvības ielas skvērs, Ogre. Ū1 50, K1 26, K2 362m. Ogre 04/18
Objekts: Aviācijas iela 18, Jelgava, Ūdens un kanalizācijas būvmontāžas darbi. Ū1 511m, , S3 218 m, S4  82m, K1 39 m, K3 24m,  KO 55m, SPK 15m, Ū2 94m. Jelgava 09/17
Objekts: VUŠ sūkņa stacijas 2.stāva apkures izbūve , SIA Ventall Termināls teritorijā, Dzintaru ielā 66, Ventspilī Ventspils 09/17
Objekts: Kanalizācijas sūkņu stacijas uzstādīšana, " Raibaļas", Jaunpils, Jaunpils novads Jaunpils 08/17
Konferences Zāles atjaunošana, Kr.Valdemāra iela 17a, Talsos Talsi 09/17
Apkures sistēmas izbūve Celtnieku iela 3A, Talsi, Talsu novads Talsi 09/17
Objekts: Inženiertīklu pieslēguma izbūve un grīdas pārbūve ēdnīcas ēkā 005, "NBS Aviācijas bāze", Rembates pagasts. Ū1 143 m. Rembate 07/17
Objekts: Apkures sistēmas montāža " Veco ļaužu aprūpes namā" Krišjāņa Barona ielā 6, Sabilē Sabile 09/17
Objekts: Ūdensvada akas remonts, Kalna iela 6, Talsi Talsi 08/17
Objekts: Ekspozīcijas " Āfrikas savanna" Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā, būvniecība:  ārējā ūdensvada izbūve,ārējās kanalizācijas izbūve, ārējās lietus kanalizācijas izbūve K2,iekšējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvi zebru un surikātu, pērtiķu un putnu mītnēs. Ū1,Ū2 673m,  K1 245m,  K2 6m. T3;T4 14m. Rīga 11/18
Ūdens, kanalizācijas un siltumtīklu nomaiņa SIA " Ventamonjaks serviss" teritorijā, Dzintaru iela 66, Ventspils Ventspils 10/17
Urbuma izveide, apsaiste, pieslēgums, zemgrīdu komunikāciju un aku kūts ēkā izbūve, ārējo UKT tīklu , drenāžas, iekšējo UKT izbūve, apkures un vēdināšanas izbūve.Liellopu fermas ar mēslu krātuvi-lagūna, skābbarības bedres jaunbūve būvniecības darbi. Viesītes novads, Saukas pagasts, " Putniņi".  Ū1 605 m,  K1 150m, KSS 100 m, DR 100m. Viesīte 11/17
Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas cauruļu remontdarbi Ventspils novada daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ventas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pag., Ventspils novadā Ventspils 11/17
Apkures katla nomaiņa firmā  SIA" ANDRI SG" Celtnieku iela 2b, Talsi Talsi 10/17
Koridora grīdas remonts, Objekts: Kalna iela 6, Talsi Talsi 11/17
Apkures sistēmas remonts Objektā: Pils iela 1A, Apgulde, Dobeles novads Dobele 11/17
Apkures sistēmas remonts Objektā: Ražošanas ēka, Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads Stende 11/17
Spiediena paaugstināšanas iekārtas Wilo uzstādīšana, Zvejnieku saimniecībā IRBE SIA, Ostas ielā 3, Roja Roja 11/17
Ū1 sistēmas izbūve " Tukuma 3.pamatskolas sporta zāle un stadions, Lielā iela 18, Pauzera iela 7, Pauzera iela 5, Tukums Tukums 12/17
Ugunsdzēsības aizbīdņu sistēmas izbūve objektā: SIA "Stiga RM ražošanas cehs, Meistaru iela 1, Kuldīga Kuldīga 12/17
Ārējo ŪKT tīklu izbūve Paparžu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads. Ū1 290 m, K1 275m ,KSS 1 228 m. Mārupe 12/17
Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Viskaļu ielā 95, Jelgava. Ū 1 152m, K1 108,85 m, K2 263,34 m. Jelgava 02/18
Tehniskā  projekta izstrāde sadaļām- ārējai ŪKT, LKT un iekšējai ŪK objektam: Ražošanas cehs-saldētava, Selgas iela 1L, Roja, Rojas novads Roja 12/17
2016
Ūdensvada dn 40 16m izbūve, Miera iela 3, Roja, Rojas novads Roja 01/16
Ūdenskaitītāju uzstādīšana Biķernieku 24b, Rīga. Rīga 02/16
Iekšējās ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas izbūve. “Ēkas cokola , telpu grupas un pagalma atjaunošanas un pārbūves 1.kārtas darbi Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšana, Strauta iela 1, Kuldīga , Kuldīgas novads. U169m, S4 14m, K1  80m, N1, N2. Kuldīga 05/16
UKT izbūve 30 m  dn 160, Ventspils 50, Rīga. Rīga 02/16
Tehniskā projekta izstrāde Kūpināšanas ceha rekonstrukcija. Roja 03/16
Atgāžu sistēmas remonts “Ugunsdzēsēju depo ēkā”, Dzintaru iela 66M, Ventspils Ventspils 04/16
Ūdens urbuma ierīkošana 80 m, debits 8,5 l/s “Gateri”, Valmieras pagasts, Burtnieku n. Valmiera 06/16
NBS NP 3.RNC ēku Nr.009 un Nr.010 pārbūve Ādažu nacionālais mācību centrs” siltumtrases izbūve. Siltumtrase 227,5 m, Ū1 84m, T3 79m, T4 50m, U2 15m, K1 21m. Ādaži 06/16
Hidranta izbūve uz esošā ūdensvada un siltummezgla trapa un infiltrācijas akas izbūve   09/16
Siltumtrases dn 50  100 m izbūve- SIA" Ventamonjaks serviss", Dzintaru iela 66, Ventspils Ventspils 05/16
Ūdensrezervuāra 100m3 izbūves darbi- Ūdensrezervuārs “Kunturi" , Jeru pag., Rūjienas nov. Rūjiena 07/16
Ūdenstorņa rezervuāra 280 m2 iekšējā un ārējā konstrukcijas krāsošana- Gauja, Inčukalna novads Inčukalns 06/16
PN2, N1, N2,  apkures, PN 1 siltumapgāde, PN 2 siltumapgāde, Ū1 120 m, K1 44m, K3 66 m. Smago automašīnu garāžas pārbūve ar palīgtelpām-Zvārdes iela 6, Saldus, Saldus novads Saldus 09/16
Ārējās saimnieciskās kanalizācijas un ārējo inženiertīklu izbūve-Dzīvojamās mājas "Teņņi" rekonstrukcija, Kandavas pag., Kandavas nov. " Teņņi" Kandava 06/16
Kanalizācijas un ūdensvada izbūve- Dzīvoklis nr.24 un Nr.30, Elizabetes iela 39, Rīga Rīga 05/16
Kanalizācijas sistēmas remonts un testēšana-MFC " Strops" , Roja Roja 06/16
Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas demontāža- Ernesta Birznieka Upīša iela 17a, Rīga Rīga 07/16
Esošā granulu apkures katlu aprīkošana ar granuļu degļiem, automātiku un granulu tvertnēm- " Sociālā māja"-" Ambulance", " Kultūras nams "Ausmas", " PII " Vālodzīte", " Projekta :" Pašvaldības katlu māju energoefektivitātes uzlabošana granulu apkures katlu un to aprīkojuma iekārtu, esošo apkures katlu aprīkošanu ar granulu degļiem, automātiku un granulu tvertnēm izgatavošana"-Ance, Ances pagasts, Ventspils novads. Ance 07/16
Kūpināšanas ceha rekonstrukcija un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas ietaises-ārējo kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi-Selgas iela 1L, Roja. U1 79m; 303m, K1,K3 206m, K2 340m, K1 217,70, K2 135, , KSS 1;KSS2 700 m Roja 12/16
Apkures sistēmas izbūve- “Graudi”, Mundigciems, Talsu novads. Talsi 10/16
Jāņmuižas ciema, Priekuļu novada viena ūdenstorņa iekšējās virsmas krāsošana un ūdenstorņa ūdens padeves stāvvada nomaiņu- Jāņmuižas ciems, Priekuļu novads, Priekuļi 09/16
Objekta ēkas nojaukšanas darbu būvuzraudzība Skolas iela 14,Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads Zante 09/16
Drenāžas sistēmas izbūve 110 m projekta-" Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandugavas teritorijā" projektēšanas un attīstības darbi-Tvaika iela 68, Rīga. Rīga 10/16
Ķeguma pilsētas ūdenstorņa ūdens rezervuāra 270 m2 virsmas remonta darbi Ķegums 10/16
Tehnisko projekta izstrāde objektam-"Ugunsdzēsības tvertņu montāža Laucienes ciemā" Lauciena 10/16
Lietus ūdens kanalzācijas tīklu izbūves darbi, Latvijas gāze komunikācijas aizsardzības darbus objektā- " Apgaismota gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošana gar autoceļu P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) km 1.697-2.265". Valmiera 10/16
Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas izbūve- Strēlnieku iela 6,Ikšķile. K1 76m, K2 20m. Ikšķile 10/16
Ūdenstorņa iekšējās virsmas krāsošanu un ūdenstorņa padeves stāvvada nomaiņu-Bēnes ciems, Auces novads Auce 11/16
ŪKT tīklu izbūve objektā " Labiekārtojuma pārbūve koplietošanas teritorijā Šķērsu ielā 1 A, Ventspilī" K2 150m, Ū1 83 m. Ventspils 10/16
Tehniskā  apsekošanu un tehnisko apsekošanas atzinuma sagatavošana- "Ūdenstornis", Gaujiena, Gaujienas pag. Apes novads Gaujiena 10/16
Ūdens skaitītāju  uzstādīšana Ventspils pašvaldības apsaimniekotajā daudzdzīvokļu ēkā " Dālderi", Ances pag., Ventspils novads Ance 10/16
Sadzīves kanalizācija K1, lietus ūdens kanalizācijaa K2 , ugunsdzēsības sistēmas un ūdensvada Ū1, K1, T3 izbūve- "Veikala būvniecība"- Dārza iela 1, Ainaži, Salacgrīvas novads. K1 63m, K2, K21 470m, Ū2 280, T3 40m. Ainaži 12/16
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas hidroizolācijas un siltināšanas ierīkošana ēkas pamatu daļā- izbūves darbu būvuzraudziba Kandava 12/16
Ūdensvada izbūves darbi objektā: Armatūras ceha ar sadzīves telpām rekonstrukcija Škodes iela 13, Rīga Rīga 12/16
Tehniskā projekta izstrāde sadaļām-P1 un P2, UKT, K2 Objektam-"Ražošanas cehs"- Ostas iela 3, Roja Roja 12/16
Esošā ūdensvada pārbūve zem jaunbūvētās ēkas  " Kūpināšanas ceha rekonstrukcija" Selgas iela 1L, Roja Roja 12/16
Vēdināšanas sistēmas izbūve-SIA Stiga RM ražošanas cehs, Meistaru iel 1, Kuldīga Kuldīga 12/16
Ugunsdzēsības sistēmas izbūve- SIA Stiga RM ražošanas cehs, Meistaru iel 1, Kuldīga Kuldīga 12/16
Ārējā ūdensvada Ū1 tīklu (1.kārta), ārējo lietus kanalizāciju K2 tīklu (1.kārta) un ārējo lietus kanalizāciju tīklu (2.kārta), kanalizācijas spiedvada izbūves darbi objektā :" Jauna tilta pār Bieķengrāvi lejtcē būvniecība un esošā tilta pār Bieķengrāvi atjaunošana Salu tilta kompleksa restaurācijas 1.kārtas ietvaros".K2 274m, KS 225 m. Rīga  
Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūve- SIA Švēdes gaļas nams ražotne, Tiguļu iela 12, Talsi, Talsu novads Talsi 12/16
2015
Ārējās kanalizācijas K1, K3, K4, betonēšanas darbi, siltumtrases izbūves darbi objektā " Zivju pārstrādes ceha būvniecība" 'Senga" , Vandzenes pag., Talsu novads Vandzene 03/15
Elektromontāžas darbi projekta " Ūdenstorņa rekonstrukcija " Ratnieku ūdenstornis", Brandeļi, Kocēnu pag.,Kocēnu nov. Brandeļi 03/15
Būvdarbu veikšana objektā- " NBS NP2.RNC inženierkomunikāciju izbūve sanitāro konteineru pieslēguma nodrošināšanai parādes laukumā Rembates pagastā, Ķeguma novadā " NBS Aviācijas bāzē" Ķegums 02/15
Gaisa sistēmas, ūdensapgādes un caurumu kalšana, vēdināšanas sistēmas izbūves darbi: SIA " Rauda" tipogrāfijā, Selgas iela 1k, Roja, Rojas novads Roja 02/15
Kondicionieru uzstādīšana- Kandavas komunālie pakalpojumi, " Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas novads Kandava 04/15
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novadā Pilsrundāles ciemā-ūdenstorņa renovācija" ietvaros veicamie darbi . Pilsrundāle 04/15
Ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas un apkures izbūve Zivju Cehā " Ardy Fisher": Lielā iela 62, Mērsrags (Mērsraga ostas teritorija) Mērsrags 07/15
Ūdensapgādes sistēmas remonts- Pils iela 1A, Apgulde, Dobele Dobele 06/15
"Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atvienošana-Rīgā, F.Brīvzemnieka ielā 26 Rīga 05/15
Defrostiera aukstā ūdens un gaisa pievada izbūve- Akas iela 74b, Roja Roja 06/15
" Ūdenssaimniecības attīstības Lielvārdes novada Jumpravas pag., Jumpravas ciemā"-Ūdenstorņa iekšpuses renovācijas darbi. Jumprava 07/15
SIA " Sabiedrība IMS" Ventilācijas sistēmas izbūve,ventilācijas sistēmas apkope un papildus atveru izbūve,pazemes ventīļu akas demontāža un jaunu pazemes aizbīdņu uzstādīšana,skaitītāju akas izbūve-Mērsragā Mērsrags 07/15
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve- Jaunbūve, Zušu iela 29, Rīga Rīga 07/15
Karstā ūdens apakšējās sadales nomaiņu un cauruļvadu izolācija-dzīvojamā mājā Brīvības ielā 365, Rīga Rīga 09/15
Iekšējā maģistrālā ūdensvada izbūve-  korpuss nr.1,Elvīras ielā 19, Rīga Rīga 07/15
Saldus pagasta ūdenstorņa remonts Saldus 08/15
Ūdensvada sistēmas izbūves darbi, uzskaites mezgla izbūves un pieslēguma pie ūdensvada Krogus ielā izbūves darbi-Viesnīcas ēkas jaunbūve Krogus ielā 1, Rīga. Rīga 08/15
Kanalizācijas pārbūve SIA Banga LTD" zivju pārstrādes cehs Roja 08/15
Ūdensvada U1 un kanalizācijas K1 izbūve-Vienības gatve 93,Rīga Rīga 08/15
Iekšējā maģistrālā ūdensvada izbūve-  korpuss nr.2,Elvīras ielā 19, Rīga Rīga 08/15
Ārējās kanalizācijas pieslēguma izbūve-Margrietas iela 12, Rīga Rīga 09/15
Notekūdeņu un spices izbūve- Bebru iela 5, Carnika, Carnikavas novads Carnikava 09/15
Ārējās sadzīves kanalizācijas K-1 un ūdensvada Ū-1 izbūve, Braslas iela, Mārupe. Mārupe 10/15
Ūdens rezervuāra V=30 m3 piegāde un montāža- Akas iela 74b, Roja, Rojas novads. Roja 10/15
Apkures sistēmas remonts- “AS Talsu Mežrūpniecība”, Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads Stende 10/15
Virtuves nosūces kapes un jumta ventilatora uzstādīšana- Pastendes PII " Ķipars" , Ozolu 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu novads Pastende 10/15
Artēziskās akas izbūve un aprīkošana-"Dzīvojamā ēka, " Jaunatvari" , Atari, Ādažu novads Ādaži 10/15
Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve- Robežu iela 8/10, Ventspils,Ventspils novads Ventspils 10/15
Aukstā ūdens guļvada pilnīga nomaiņa nekustamajam īpašumam Bērzu iela 7, Baloži, Ķekavas novads Ķekava 10/15
Celtniecības, santehnikas un elektrosadales darbi - Tirdznecības centrs "Roja" 1.stāvs, Selgas iela 2, Roja Roja 10/15
Apkures sistēmas izbūve 270m2- "Ražošanas ēka"- Rīgas iela 20, Olaine, Olaines novads. Olaine 10/15
"Administratīvā ēka" Dzintaru ielā 66, Ventspilī esošo siltumtīklu tehniskā apsekošana un rekomendāciju sniegšana esošās sistēmas modernizēšanai, energofektivitātes pasākumu uzlabošanai. Ventspils 10/15
Ūdenstorņa padeves stāvvada  nomaiņa- Gauja, Vangaži, Inčukalna novads Vangaži 10/15
Ūdens rezervuāra pamatnes izbūve, gaisa apkures iekārtas uzstādīšana, ārējās kanalizācijas izbūve gar jauno piebūvi, eļļas sūcvada izbūve, tvaika pārplūdes vada izbūve un akumulācijas tvertnes uzstādīšana- Akas iela 74b, Roja Roja 11/15
Graudu kaltes kompleksa ārējo un iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas tiklu izbūve- " Gateri", Valmieras pag., Burtnieku novads Valmiera 12/15
Lietus kanalizācijas izbūve- " Dinamiskā rotoru UPS ( DRUPS) integrēšanas VAS " Latvijas gaisa satiksme" KDP ēkā Rīgā". Rīga 12/15
Siltumtrases izbūve un sildķermeņu uzstādīšana Dzintaru ielā 66, Ventspilī. Ventspils 12/15
Ūdensvada  nomaiņa pagrabā, A.Čaka 63, Rīga. Rīga 12/15
Inženierkomunikāciju izbūve sanitāro konteineru pieslēguma nodrošināšanai parādes laukumā Rembates pagastā, Ķeguma novadā, "NBS Aviācijas Bāzē" Ķegums 12/15
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Ūdenstorņa remonts un montāža Nereta V=50m3 Nereta 11/07
ERAF projekta”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros,
„Ūdensaimniecības attīstība Valdemārpilī- ūdens rezervuāra izbūve”
Tīrā ūdens rezervuāra D=8.4m, H=3.64 m (dz/betona pamatne) izbūve;urbuma izbūve,
Spiediena paaugstināšanas stacijas ar diviem sūkņiem Grundfos Multi-E CRE 20-3 ( 1 darba, 1 rezerves); Q=20 m3/st, H=30.0 m izbūve  
Valdemārpils 12/06
Ūdensvada,  kanalizācijas, apkures katlu telpas un saimnieciskās un lietusūdeņu kanalizācijas izbūve K1=58; U1=32 43000 12/09
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Kalnciemā V=151 m3 Kalnciems 12/09
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Ādažos V=114 m3 Ādaži 12/09
dzeramā ūdens rezervuāra montāža un rekonstrukcija Limbažos  V=524 m3 Limbaži 12/10
Ūdensrezervuāra remonts un tīrīšana Liepkalnu ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā Mārupe 12/10
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Ulbrokā  V=50 m3 Ulbroka 12/12
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija„Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, 1.kārta” Piltene 12/12
Esošā ūdenstorņa tvertnes V=100 m3 rekonstrukcija un montāža, Zlēkas,Ventspils novads”. Zlēkas 13/02
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija un montāža V=40m3, Lejasciems, Gulbenes novads” Lejasciems 13/03
Ūdens rezervuāra pamata izbūve-Lejasciems, Gulbenes novads Leasciems 13/04
Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas centra rekonstrukcija Piltene, Ventspils novads Piltene 13/06
Esošā ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcijas darbi- Rīdzenes ciems, Vaives pagasts, Cēsu novads. Rīdzenes ciems 13/07
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada, Tārgales pagasta , Tārgales ciemā. Tārgale 13/10
Būvdarbi objektā”Ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta  Gardenes ciemā” Gardene 14/04
Ūdenstorņa, ŪAS un urbuma rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā Zūras 14/05
Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas “Zantes ģimemes krīzes centrā” Zante 14/05
Artēziskās akas izbūve “Čalās”, Vārves pagasts, Ventspils novads Vārve 14/06
Nodibinājuma “Imanta Ziedoņa fonds”Viegli” palīgēkas būvniecības darbi Murjāņi 14/06
”Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada, Rudes ciemā II kārta” Rude 14/06
”Ugāles vidusskolas ēka, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma Ugāles ciemā,
Ugāles pagastā, Ventspils novadā” - 1. būvniecības kārta
Ugāle 14/06
Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā, Kuldīgas pilsētā un priedaines ciema teritorijā Kuldīga 14/07
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana, Brīvības ielā 32/34, Ventspils Ventspils 14/08
Vēdināšanas sistēmas izbūve pakošanas cehā ”Kolka” Kolka 14/09
Vēdināšanas sistēmas izbūve LET a/s Nr.164 ”Kuldīga” Kuldīga 14/09
”Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 1. aktivitāte. Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos,
Priedkalnē un savienojums ar Rīgu, 3. kārta ”Vakumkanalizācija”, Bukulti, 1. daļa”
Bukulti 14/08-10
Būvdarbu veikšana ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles novada, Rundāles pagasta, Saulaines ciemā” ietvaros Saulaines ciems 14/10
Dīzeļģeneratora un hidrofa piegāde un uzstādīšana ”Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada, Rundāles pagasts,
Saulaines ciems”, projekta ietvaros Saulaines ciems, Rundāles novads
Saulaines ciems 14/11
”Ziedoņdārza parks ar tam pieguļošoteritoriju” Ziedoņdārzs 14/08 - š.b.
”Ziedoņdārza un Grīziņdārza parka revitalizācijas tehnisko projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” ietvaros paredzēto
bradājamo baseinu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve līdz pieslēgumam pie ārējiem UKT tīkliem, t.sk. avārijas sūkņu un spiedvadu
izvadu izbūve - A. Čaka b/n un J. Asara 24, Rīga
Rīga 14/ š.b.
Būvobjekta nosaukums Vieta Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis un gads
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, 1.karta UK tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 68 objektos Talsi 04/12
Drenāžas sistēmas izbūve Roja 05/12
Vēdināšanas sistēmas izbūve Rude, Rojas novads 07/12
Tauku ķērāja izbūve Kolka 07/12
Ekstrudētā betona iestrāde Jūrmala 07/12
Ūdensvada  un kanalizācijas sistēmas remonts Roja 07/12
Siltumtrases un ārējā ūdensvada, kanalizācijas izbūve Rīga 08/12
Ārējās kanalizācijas un dziļurbuma sūkņa aprīkošana Mākoņkalns 08/12
Ūdensvada, kanalizācijas , apkures un kondicionēšanas sistēmas cauruļvadu izbūve Rīga 08/12
Apkures sistēmas izbūve Rīga 09/12
Drenāžas sistēmas izbūve Roja 09/12
Apkures sistēmas uzpildīšāna Roja 09/12
Gaisa līnijas izbūve Roja 09/12
Ūdensvada un kanaizācijas tīklu izbūve Rojā, Kunčos, Kuršu un Zušu ielās Roja 09/12
Apkures, ārējā un iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Jūrmala 10/12
Kooģenerācijas stacijas U2 ugunsdzēsības ūdensvada montāžas darbi Kārsava 02/13
Moduļveida katlumājas izbūve Stende 02/13
Apkures izbūve Laidu skolā Kuldīga 02/13
Sanitārtehniskie darbi Rude 03/13
Atdzelzošnas iekārtas uzstādīšan “Zivtiņi” Kaltene 05/13
Montāžas darbi “Graudu- rapšu pirmapstrādes kompleksa rekonstrukcija” Barkavas tvaika dzirnavas Barkava 05/13
Stendes sporta un brīvā laika pavadīšnas centra UKT, ūdensvada un kanalizācijas , apkures, ventilācijas un katlu mājas izbūves darbi Stende 06/13
Apkures, kanalizācijas, ārējā un iekšējā ūdensvada izbūve Meža  18 Jūrmala 06/13
Lietusūdens kanalizācijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana gauri, Klonešnīki Kārsava 06/13
Nosūces izbūve “Ražošanas cehs” Ģipka 06/13
Ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rūpnīcu 4 Olaine 07/13
Siltimtrases izbūve, Klonešnīki Klonešnīki 07/13
Sadzīves kanalizācijas izbūve Lapmežciems 08/13
Vēdināšanas sistēmas izbūve  Rojas vidusskolas ēdnīca Roja 09/13
Ārējās kanalizācijas pārbūves darbi “Stadiona ielaas krusojums”, lapmežciema pagasts, Engures novads Lapmežciems 09/13
Apkures sitēmas remonta darbi daudzdzīvokļu namā Kr.Barona 28a, Rīga Rīga 09/13
Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve mazais ceļš teritorijā Lapmežciems 10/13
Daudzdzivokļu dzīvojamās mājas Ķekavā , Gaismas ielā 19, K 3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu vikšana- apkures un karstā ūdens sistēmas renovācija Ķekava 10/13
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Tārgales pagastā Tārgale 11/13
Apkures sitēmas , iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve, apkures katla uzstādīšana Fabrikas 15 Talsi 11/13
Apkures un ventilācijas sistēmas izbūve, Klonešnīki Kārsava 11/13
Skatakas demontāža un tīkla pārbūve, Tallinas 74, Rīga Rīga 12/13
Apkures sitēmas izbūve Celtnieku 2 Talsi 01/14
Apkures iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve kafejnīcā ”Ķīvīškrogs” Ķīvīškrogs 03/14
Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, vēdināšanas izbūve Francija 04/14
K1 kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Kāpu 127 Jūrmala 04/14
Laistīšanas sistēmas izbūve Siguldas pilsētā, Jelgavas pilsētā, ”Burkānu pagrabs”, Skārdu ciems, Babītes pagasts Sigulda,
Jelgava,
Skārdu ciems,
Babītes pagasts
05/14
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā Blāzmas ciems 06/14
Apkures sistēmas izbūve Jomas ielā 2, Roja Roja 06/14
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā renovačija energoefektivitātes paaugstināšna, Brīvības 32,34 Ventspils 07/14
Apkures un ventilācijas izbūve Vēršanas ceha jaunā piebūvē, Kolkā un kūpināšanas cehs Kolkā Kolka 07/14
Spiedvada remonts Mērsraga ostā Mērsrags 07/14