Projects

Implemented projects over the past three years.


Būvobjekta nosaukums Vieta Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
Ūdenstorņa remonts un montāža Nereta V=50m3 Nereta 11/07
ERAF projekta”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros,
„Ūdensaimniecības attīstība Valdemārpilī- ūdens rezervuāra izbūve”
Tīrā ūdens rezervuāra D=8.4m, H=3.64 m (dz/betona pamatne) izbūve;urbuma izbūve,
Spiediena paaugstināšanas stacijas ar diviem sūkņiem Grundfos Multi-E CRE 20-3 ( 1 darba, 1 rezerves); Q=20 m3/st, H=30.0 m izbūve  
Valdemārpils 12/06
Ūdensvada,  kanalizācijas, apkures katlu telpas un saimnieciskās un lietusūdeņu kanalizācijas izbūve K1=58; U1=32 43000 12/09
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Kalnciemā V=151 m3 Kalnciems 12/09
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Ādažos V=114 m3 Ādaži 12/09
dzeramā ūdens rezervuāra montāža un rekonstrukcija Limbažos  V=524 m3 Limbaži 12/10
Ūdensrezervuāra remonts un tīrīšana Liepkalnu ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā Mārupe 12/10
2 dzeramā ūdens rezervuāru montāža un rekonstrukcija Ulbrokā  V=50 m3 Ulbroka 12/12
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija„Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, 1.kārta” Piltene 12/12
Esošā ūdenstorņa tvertnes V=100 m3 rekonstrukcija un montāža, Zlēkas,Ventspils novads”. Zlēkas 13/02
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija un montāža V=40m3, Lejasciems, Gulbenes novads” Lejasciems 13/03
Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas centra rekonstrukcija Piltene, Ventspils novads Piltene 13/06
Ūdens rezervuāra pamata izbūve-Lejasciems, Gulbenes novads Leasciems 13/04
Esošā ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcijas darbi- Rīdzenes ciems, Vaives pagasts, Cēsu novads. Rīdzenes ciems 13/07
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada, Tārgales pagasta , Tārgales ciemā. Tārgale 13/10
Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas “Zantes ģimemes krīzes centrā” Zante 14/05
Artēziskās akas izbūve “Čalās”, Vārves pagasts, Ventspils novads Vārve 14/06
Nodibinājuma “Imanta Ziedoņa fonds”Viegli” palīgēkas būvniecības darbi Murjāņi 14/06
Būvdarbi objektā”Ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta  Gardenes ciemā” Gardene 14/04
Ūdenstorņa, ŪAS un urbuma rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā Zūras 14/05
Ūdenstorņa rekonstrukcija, kāta rekonstrukcija, urbuma rekonstrukcija, Vārves pagasts, Zūru ciems, Ventspils novads Zūras 14/06
Būvobjekta nosaukums Vieta Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
Drenāžas sistēmas izbūve Roja 05/12
Vēdināšanas sistēmas izbūve Rude, Rojas novads 07/12
Tauku ķērāja izbūve Kolka 07/12
Ekstrudētā betona iestrāde Jūrmala 07/12
Ūdensvada  un kanalizācijas sistēmas remonts Roja 07/12
Apkures sistēmas izbūve Rīga 09/12
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, 1.karta UK tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 68 objektos Talsi 04/12
Siltumtrases un ārējā ūdensvada, kanalizācijas izbūve Rīga 08/12
Drenāžas sistēmas izbūve Roja 09/12
Apkures sistēmas uzpildīšāna Roja 09/12
Ārējās kanalizācijas un dziļurbuma sūkņa aprīkošana Mākoņkalns 08/12
Ūdensvada, kanalizācijas , apkures un kondicionēšanas sistēmas cauruļvadu izbūve Rīga 08/12
Gaisa līnijas izbūve Roja 09/12
Ūdensvada un kanaizācijas tīklu izbūve Rojā, Kunčos, Kuršu un Zušu ielās Roja 09/12
Apkures, ārējā un iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Jūrmala 10/12
Stendes sporta un brīvā laika pavadīšnas centra UKT, ūdensvada un kanalizācijas , apkures, ventilācijas un katlu mājas izbūves darbi Stende 06/13
Sanitārtehniskie darbi Rude 03/13
Kooģenerācijas stacijas U2 ugunsdzēsības ūdensvada montāžas darbi Kārsava 02/13
Moduļveida katlumājas izbūve Stende 02/13
Apkures izbūve Laidu skolā Kuldīga 02/13
Apkures, kanalizācijas, ārējā un iekšējā ūdensvada izbūve Meža  18 Jūrmala 06/13
Atdzelzošnas iekārtas uzstādīšan “Zivtiņi” Kaltene 05/13
Lietusūdens kanalizācijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana gauri, Klonešnīki Kārsava 06/13
Montāžas darbi “Graudu- rapšu pirmapstrādes kompleksa rekonstrukcija” Barkavas tvaika dzirnavas Barkava 05/13
Nosūces izbūve “Ražošanas cehs” Ģipka 06/13
Ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rūpnīcu 4 Olaine 07/13
Siltimtrases izbūve, Klonešnīki Klonešnīki 07/13
Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve mazais ceļš teritorijā Lapmežciems 10/13
Daudzdzivokļu dzīvojamās mājas Ķekavā , Gaismas ielā 19, K 3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu vikšana- apkures un karstā ūdens sistēmas renovācija Ķekava 10/13
Sadzīves kanalizācijas izbūve Lapmežciems 08/13
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Tārgales pagastā Tārgale 11/13
Vēdināšanas sistēmas izbūve  Rojas vidusskolas ēdnīca Roja 09/13
Ārējās kanalizācijas pārbūves darbi “Stadiona ielaas krusojums”, lapmežciema pagasts, Engures novads Lapmežciems 09/13
Apkures sitēmas , iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve, apkures katla uzstādīšana Fabrikas 15 Talsi 11/13
Apkures sitēmas remonta darbi daudzdzīvokļu namā Kr.Barona 28a, Rīga Rīga 09/13
Apkures un ventilācijas sistēmas izbūve, Klonešnīki Kārsava 11/13
Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, vēdināšanas izbūve Francija 04/14
Skatakas demontāža un tīkla pārbūve, Tallinas 74, Rīga Rīga 12/13
Apkures sitēmas izbūve Celtnieku 2 Talsi 01/14
K1 kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Kāpu 127 Jūrmala 04/14
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā renovačija energoefektivitātes paaugstināšna, Brīvības 32,34 Ventspils 07/14